Surfa gratis inom EU

Många stänger av datatrafiken på telefonen och undviker att ringa eller SMSa så snart man passerar gränsen ut ur Sverige. Från och med den 15 juni i år kan man sluta med det för då försvinner det som kallas roamingavgifter för oss konsumenter inom hela EU. Roaming innebär att man är uppkopplad eller ringer/SMSar via … Läs mer